00:03:44 - 00:25:16

Kịch: Gia Đình Táo Quân (Nguyễn Dương) - Nguyễn Dương, Thu Tuyết, Mạnh Đình, Khả Tú, Hoàng Đạo

00:26:16 - 00:30:28

Đón Xuân (Phạm Đình Chương) - Dạ Nhật Yến

00:35:12 - 00:38:25

Khúc Nhạc Mừng Xuân (Nhật Bằng) - Trish Thùy Trang

00:40:08 - 00:44:45

Mùa Xuân Đầu Tiên (Tuấn Khanh) - Đinh Ngọc, Thanh Trúc

00:46:44 - 00:51:26

Gái Xuân (Từ Vũ, Nguyễn Bính) - Hà Phương

00:54:35 - 01:03:33

Vọng cổ: Ông Đồ (Anh Bằng, Vũ Đình Liên) - Xuân Mỹ, Tuấn Hùng

01:09:26 - 01:13:29

Phiên Gác Đêm Xuân (Nguyễn Văn Đông) - Bảo Tuấn

01:21:26 - 01:25:24

Xuân Miền Nam (Văn Phụng, Tuấn Nghĩa) - Hà Phương, Diệp Thanh Thanh

01:30:09 - 01:34:05

Anh Cho Em Mùa Xuân (Nguyễn Hiền, Kim Tuấn) - Lâm Thúy Vân

01:36:03 - 01:40:32

Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa (Châu Kỳ) - Thanh Tuyền

01:43:09 - 01:47:48

Em Đến Thăm Anh Đêm 30 (Vũ Thành An, Nguyễn Đình Toàn) - Lâm Nhật Tiến

01:48:58 - 01:53:55

Đồn Vắng Chiều Xuân (Trần Thiên Thanh) - Johnny Dũng

01:55:21 - 01:58:50

Xuân Họp Mặt (Văn Phụng) - Trish Thùy Trang, Jacqueline Thụy Trâm, Dạ Nhật Yến

02:01:02 - 02:05:31

Câu Chuyện Đàu Năm (Hoài An) - Hoàng Oanh

02:19:17 - 02:22:40

Ca Khúc Mừng Xuân(Văn Phụng) - Thanh Trúc, Shayla, Phillip Huy

02:22:40 - 02:26:48

Thiên Duyên Tiền Định (Lê Kim Khánh) - Shayla, Phillip Huy

02:28:01 - 02:54:52

Kịch: Kiêng Cữ (Giao Duyên, Tú Hà) - Túy Hồng, Xuân Phát, Tuấn Châu, Lê Huỳnh, Vivian Đỗ

02:56:21 - 02:59:56

Đầu Xuân Lính Chúc (Tấn An, Hoài Linh) - Hoàng Nam

03:05:20 - 03:10:24

Cảm Ơn (Ngân Khánh) - Trường Vũ

03:13:54 - 03:17:33

Cỗ Bài Tam Cúc (Anh Bằng, Hồ Dzếnh) - Mạnh Đình, Diệp Thanh Thanh

03:19:23 - 03:24:10

Anh Đã Thấy Mùa Xuân Chưa (Quốc Dũng) - Thiên Kim

03:26:49 - 03:31:31

Thư Xuân Hải Ngoại (Trầm Tử Thiêng) - Gia Huy

03:32:59 - 03:37:52

Tôi Đi Tìm Lại Một Mùa Xuân (Đoàn Nguyên) - Lệ Thu

03:39:05 - 03:43:38

Ly Rượu Mừng (Phạm Đình Chương) - Hợp ca

00:03:44 - 00:25:16

Kịch: Gia Đình Táo Quân (Nguyễn Dương) - Nguyễn Dương, Thu Tuyết, Mạnh Đình, Khả Tú, Hoàng Đạo

00:26:16 - 00:30:28

Đón Xuân (Phạm Đình Chương) - Dạ Nhật Yến

00:35:12 - 00:38:25

Khúc Nhạc Mừng Xuân (Nhật Bằng) - Trish Thùy Trang

00:40:08 - 00:44:45

Mùa Xuân Đầu Tiên (Tuấn Khanh) - Đinh Ngọc, Thanh Trúc

00:46:44 - 00:51:26

Gái Xuân (Từ Vũ, Nguyễn Bính) - Hà Phương

00:54:35 - 01:03:33

Vọng cổ: Ông Đồ (Anh Bằng, Vũ Đình Liên) - Xuân Mỹ, Tuấn Hùng

01:09:26 - 01:13:29

Phiên Gác Đêm Xuân (Nguyễn Văn Đông) - Bảo Tuấn

01:21:26 - 01:25:24

Xuân Miền Nam (Văn Phụng, Tuấn Nghĩa) - Hà Phương, Diệp Thanh Thanh

01:30:09 - 01:34:05

Anh Cho Em Mùa Xuân (Nguyễn Hiền, Kim Tuấn) - Lâm Thúy Vân

01:36:03 - 01:40:32

Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa (Châu Kỳ) - Thanh Tuyền

01:43:09 - 01:47:48

Em Đến Thăm Anh Đêm 30 (Vũ Thành An, Nguyễn Đình Toàn) - Lâm Nhật Tiến

01:48:58 - 01:53:55

Đồn Vắng Chiều Xuân (Trần Thiên Thanh) - Johnny Dũng

01:55:21 - 01:58:50

Xuân Họp Mặt (Văn Phụng) - Trish Thùy Trang, Jacqueline Thụy Trâm, Dạ Nhật Yến

02:01:02 - 02:05:31

Câu Chuyện Đàu Năm (Hoài An) - Hoàng Oanh

02:19:17 - 02:22:40

Ca Khúc Mừng Xuân(Văn Phụng) - Thanh Trúc, Shayla, Phillip Huy

02:22:40 - 02:26:48

Thiên Duyên Tiền Định (Lê Kim Khánh) - Shayla, Phillip Huy

02:28:01 - 02:54:52

Kịch: Kiêng Cữ (Giao Duyên, Tú Hà) - Túy Hồng, Xuân Phát, Tuấn Châu, Lê Huỳnh, Vivian Đỗ

02:56:21 - 02:59:56

Đầu Xuân Lính Chúc (Tấn An, Hoài Linh) - Hoàng Nam

03:05:20 - 03:10:24

Cảm Ơn (Ngân Khánh) - Trường Vũ

03:13:54 - 03:17:33

Cỗ Bài Tam Cúc (Anh Bằng, Hồ Dzếnh) - Mạnh Đình, Diệp Thanh Thanh

03:19:23 - 03:24:10

Anh Đã Thấy Mùa Xuân Chưa (Quốc Dũng) - Thiên Kim

03:26:49 - 03:31:31

Thư Xuân Hải Ngoại (Trầm Tử Thiêng) - Gia Huy

03:32:59 - 03:37:52

Tôi Đi Tìm Lại Một Mùa Xuân (Đoàn Nguyên) - Lệ Thu

03:39:05 - 03:43:38

Ly Rượu Mừng (Phạm Đình Chương) - Hợp ca

Asia 39 - Tìm Lại Mùa Xuân

National

United States Of America

Release Year

2003